Veřejná zakázka: Vintířov, chodník u základní školy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2409
Systémové číslo: P23V00000112
Datum zahájení: 23.08.2023
Nabídku podat do: 13.09.2023 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vintířov, chodník u základní školy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací nutných k provedení akce: „Vintířov, chodník u základní školy“, v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a touto výzvou. Součástí plnění bude dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli. Bližší informace jsou obsaženy v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci.
Předmět plnění spočívá zejména ve stavebních pracích – obnově chodníků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 186 352 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Vintířov
 • IČO: 00259641
 • Poštovní adresa:
  Vintířov 62
  35735 Vintířov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-040644

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://qcm.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky