Veřejná zakázka: Hlahol zvonů podkrušnohorským údolím

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2517
Systémové číslo: P24V00000059
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-016012
Datum zahájení: 15.04.2024
Nabídku podat do: 27.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hlahol zvonů podkrušnohorským údolím
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova zvonové soustavy spočívající v omytí a očištění 5 památných zvonů a výrobě 6 nových zvonů.
Jedná se o omytí a očištění 4 památných zvonů, s výměnou jejich srdcí a zavěšení na dubové břevno místo současného kovového. 5. památný zvon je puklý a bude omyt, očištěn, snesen z věže a zavěšen na nově vyrobenou dubovou stolici jako exponát s umístěním v křížové chodbě kláštera. Doplnění zvonové soustavy o šestici nových zvonů v ladění c1, es1,f1,g1,f2 a g2, Demontáž železné zvonové stolice a výroba s montáží nové dubové zvonové stolice. Zavěšení zvonů. Instalace elektrického ovládání u nových zvonů a ručního u památných zvonů v Cisterciáckém opatství Osek.
Nové zvony budou vyrobené tradičním způsobem odlévání zvonu do jílových forem. Nové zvony budou vyrobeny z mědi a cínu v poměru 78 % mědi a 22% cínu s možnou odchylkou 1%.
Součástí předmětu je zpracování výrobní dokumentace ke všem šesti novým zvonům, která bude obsahovat grafické řešení zvonů včetně reliéfů a technických parametrů. Dále zpracování projektové dokumentace elektroinstalace a projektové dokumentace pro provedení díla na záměr realizace náhrady stávající ocelové konstrukce zvonice za masivní z dubového dřeva včetně výkresů v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.
Zakázka je dělena na dvě etapy.
I. Etapa – přípravná fáze – dodání výrobní dokumentace ke všem šesti novým zvonům včetně grafického znázornění reliéfů, písma a zdob zvonů. Dále bude dodána projektová dokumentace elektroinstalace a projektová dokumentace pro provedení díla ke stolici v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.
II. Etapa – obsahuje všechny úkony týkající se obnovy samotné zvonové soustavy včetně zavěšení všech památných a nových zvonů a přípravných prací pro zavěšení zvonů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 142 449 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Cisterciácké opatství Osek
 • IČO: 49086910
 • Poštovní adresa:
  Rooseveltova 1
  41705 Osek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://qcm.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy