Veřejná zakázka: Vybudování dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Podkrušnohorská výsypka a Staré Sedlo – projekční a související práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2527
Systémové číslo: P24V00000069
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-019947
Datum zahájení: 30.04.2024
Nabídku podat do: 03.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybudování dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Podkrušnohorská výsypka a Staré Sedlo – projekční a související práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
- výběr dodavatele zadávací dokumentací specifikovaných stupňů projektové dokumentace pro komplexní návrh stavby dopravní a technické infrastruktury pro budoucí průmyslové zóny v lokalitách Podkrušnohorská výsypka a Staré Sedlo, poskytovatele inženýrských činností a autorského dozoru,
- vynětí pozemků z půdního fondu, popř. pozemků určených k plnění funkcí lesa dle údajů obsažených ve strategické studii, která tvoří přílohu č. 4 – 2 této zadávací dokumentace,
- zpracování veškerých nezbytných průzkumů, odborných posudků a studií, měření a jiných přípravných prací a odborných činností, které jsou nezbytné pro zpracování veškerých níže uvedených stupňů projektové dokumentace, pro vydání příslušných povolení a pro následné řádné provedení stavby dopravní a technické infrastruktury.

Podrobnosti viz zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
 • IČO: 26348349
 • Poštovní adresa:
  Staré náměstí 69
  35601 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://qcm.ezak.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy