Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba veřejného osvětlení na Sklenský vrch v Rotavě
Město Rotava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.01.2023 13.02.2023 11:00
Přístupový chodník a bezbariérový vstup do jídelny ZŠ Rotava - II. etapa
Město Rotava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.01.2023 13.02.2023 11:00
Krásné Údolí, Kulturní dům - III. etapa - opravy vstupního prostranství + vnější omítky
Město Krásné Údolí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.01.2023 15.02.2023 09:00
Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov
Obec Milíkov
podlimitní Příjem nabídek 17.01.2023 17.02.2023 12:00
Regenerace veřejných prostranství ve městě Luby
Město Luby
podlimitní Příjem nabídek 29.12.2022 01.02.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016