Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce přísálí kulturního domu v Bezdružicích - 1. etapa
Město Bezdružice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2024 30.04.2024 12:00
Rekonstrukce střechy a stropu a statické zajištění schodiště Panského domu v areálu Kláštera Osek
Cisterciácké opatství Osek
podlimitní Příjem nabídek 05.04.2024 23.04.2024 08:00
Dodávka komunálního vozidla, Městys Svatava
Městys Svatava
podlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 19.04.2024 09:00
Přístřešek na tříděný odpad a autobusová zastávka 2024 (druhé vyhlášení)
Obec Stříbrná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2024 15.04.2024 10:00
Obnova kapličky na parcele č. st. 101 v k.ú. Horní Nivy
Obec Dolní Nivy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2024 19.04.2024 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016