Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hlahol zvonů podkrušnohorským údolím
Cisterciácké opatství Osek
nadlimitní Příjem nabídek 22.09.2023 23.10.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016