Profil zadavatele: Město Kaznějov

 • Název: Město Kaznějov
 • IČO: 00257893
 • Adresa:
  Město Kaznějov
  Ke škále 220
  331 51 Kaznějov
 • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_120.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 228969

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
KAZNĚJOV - REKONSTRUKCE ULICE VŘESOVÁ V ÚSEKU OD ULICE PLASKÁ K ULICI MRTNICKÁ
podlimitní Zadáno 04.02.2022 22.02.2022 10:00
INLINE DRÁHA PODÉL KAZNĚJOVSKÉHO POTOKA
podlimitní Zadáno 16.11.2021 06.12.2021 10:00
PARKOVIŠTĚ NA P. Č. 382/3, 382/58 A 382/59 V KAZNĚJOVĚ
podlimitní Zadáno 21.10.2021 10.11.2021 13:00
Dodávky elektrické energie pro odběrná místa města Kaznějov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2021 19.05.2021 10:00
Úprava sídlení zeleně nad viaduktem ve městě Kaznějov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 14.05.2021 10:00
Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě
podlimitní Zadáno 16.03.2021 07.04.2021 13:00
Dodávka plynu pro objekty v majetkku města Kaznějov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2020 09.09.2020 10:00
Likvidace komunálního a separovaného odpadu ve městě Kaznějov
podlimitní Zadáno 25.10.2019 11.11.2019 17:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016