Profil zadavatele: Město Kaznějov

  • Název: Město Kaznějov
  • IČO: 00257893
  • Adresa:
    Ke Škále 220
    33151 Kaznějov
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_120.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-025326

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb na rok 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2023 22.09.2023 11:00
Dodávka plynu v rámci sdružených služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2023 21.09.2023 13:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení města Kaznějov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2023 14.09.2023 11:00
Kaznějov - příjezdová komunikace ke sběrnému dvoru - zpracování PD
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2023 10.07.2023 13:00
Dodávky zemního plynu v rámci sdružených služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2022 08.12.2022 00:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2022 22.11.2022 00:00
Nakládání s odpady ve správním území města Kaznějov
nadlimitní Zadáno 13.10.2022 15.11.2022 09:00
KAZNĚJOV - REKONSTRUKCE ULICE VŘESOVÁ V ÚSEKU OD ULICE PLASKÁ K ULICI MRTNICKÁ
podlimitní Zadáno 04.02.2022 22.02.2022 10:00
Lesní hospodářství
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2009 03.11.2009 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016