Profil zadavatele: Město Kaznějov

  • Název: Město Kaznějov
  • IČO: 00257893
  • Adresa:
    Ke Škále 220
    33151 Kaznějov
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_120.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-025326

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2022 22.11.2022 00:00
Nakládání s odpady ve správním území města Kaznějov
nadlimitní Hodnocení 13.10.2022 15.11.2022 09:00
STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ KAZNĚJOV - SÍDLIŠTĚ
podlimitní Zadáno 08.09.2022 13.10.2022 08:00
Propojení veřejného osvětlení v ulici Ke Škále v Kaznějově
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2022 14.09.2022 08:00
Kaznějov - střecha objektu v hospodářském dvoře Stará náves
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2022 17.08.2022 10:00
KAZNĚJOV - REKONSTRUKCE ULICE VŘESOVÁ V ÚSEKU OD ULICE PLASKÁ K ULICI MRTNICKÁ
podlimitní Zadáno 04.02.2022 22.02.2022 10:00
Dodávky elektrické energie pro odběrná místa města Kaznějov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2021 19.05.2021 10:00
Úprava sídlení zeleně nad viaduktem ve městě Kaznějov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 14.05.2021 10:00
Dodávka plynu pro objekty v majetkku města Kaznějov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2020 09.09.2020 10:00
Likvidace komunálního a separovaného odpadu ve městě Kaznějov
podlimitní Zadáno 25.10.2019 11.11.2019 17:00
Lesní hospodářství
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2009 03.11.2009 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016