Profil zadavatele: Město Luby

  • Název: Město Luby
  • IČO: 00254053
  • Adresa:
    nám. 5. května 164
    35137 Luby
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_16.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-033189

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy 1.NP a 2.NP školního objektu v Lubech
podlimitní Hodnocení 03.08.2023 23.08.2023 10:00
Rekonstrukce části ulice v Lubech, místní části Flussberg
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2023 01.09.2023 13:00
Vybudování výtahů v bytových domech Tovární č.p. 728 a 87 a Tovární č.p. 727 a 86, Luby
nadlimitní Hodnocení 20.07.2023 25.08.2023 10:00
Fotovoltaický systém na objektech ve vlastnictví města Luby
nadlimitní Zadáno 22.06.2023 24.07.2023 10:00
Rekonstrukce školní jídelny v Lubech
podlimitní Zadáno 21.03.2023 06.04.2023 10:00
Zateplení objektu PD U Pily 122 Luby
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2023 15.03.2023 15:00
Pořízení osobního elektrovozidla pro město Luby
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2023 15.03.2023 08:00
Regenerace veřejných prostranství ve městě Luby
podlimitní Hodnocení 29.12.2022 01.02.2023 10:00
SoD - "Splašková kanalizace a vodovod - Lokalita 1 Družstevní ulice"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2022 23.08.2022 10:00
SoD - Dětské hřiště u Pily
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 01.07.2022 00:00
SOD - Kinová křesla
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 28.06.2022 00:00
Vestavba osobních výtahů v panelových domech č. p. 85 a 726
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 12.07.2022 00:00
Stavební úpravy pavilonu III. třídy v MŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2022 20.05.2022 00:00
SOD: Pavilon - DDM a družina Luby
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2022 29.03.2022 00:00
SOD: Rekonstrukce části Kraslické ulice v Lubech
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2022 29.03.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››