Profil zadavatele: Město Luby

  • Název: Město Luby
  • IČO: 00254053
  • Adresa:
    nám. 5. května 164
    35137 Luby
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_16.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-033189

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce školní jídelny v Lubech
podlimitní Příjem nabídek 21.03.2023 06.04.2023 10:00
Regenerace veřejných prostranství ve městě Luby
podlimitní Hodnocení 29.12.2022 01.02.2023 10:00
SoD - "Splašková kanalizace a vodovod - Lokalita 1 Družstevní ulice"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2022 23.08.2022 10:00
SoD - Dětské hřiště u Pily
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 01.07.2022 00:00
SOD - Kinová křesla
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 28.06.2022 00:00
Vestavba osobních výtahů v panelových domech č. p. 85 a 726
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 12.07.2022 00:00
Stavební úpravy pavilonu III. třídy v MŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2022 20.05.2022 00:00
SOD: Pavilon - DDM a družina Luby
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2022 29.03.2022 00:00
SOD: Rekonstrukce části Kraslické ulice v Lubech
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2022 29.03.2022 00:00
SOD: Zateplení objektu PD U Pily 124
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2022 29.03.2022 00:00
SOD: Zateplení štítových stěn PD Tovární čp. 88 a 729
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2022 29.03.2022 00:00
Luby - Obytná zóna na p. p. č. 985/14 – SO Komunikace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2021 25.08.2021 00:00
Luby, stezka pro pěší a cyklisty Hřbitovní ulice-Flusberg - SOD
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2021 10.08.2021 00:00
Rekonstrukce sociálního zařízení objektu Autopark
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2021 16.08.2021 10:00
Rekonstrukce částí Hřbitovní a Spojovací ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2021 03.08.2021 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››