Profil zadavatele: Město Luby

  • Název: Město Luby
  • IČO: 00254053
  • Adresa:
    nám. 5. května 164
    35137 Luby
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_16.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-033189

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna oken v budově MěÚ Luby
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2016 24.02.2016 00:00
Svážíme bioodpad z města Luby
podlimitní Hodnocení 20.07.2015 10.08.2015 09:30
Vybavení kompostárny v městě Luby
podlimitní Hodnocení 20.07.2015 10.08.2015 10:00
Modernizace WC a sprch ve sportovní hale v Lubech
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2015 25.05.2015 00:00
Město Luby-kanalizace Růžový Vrch, luční a Zahradní ulice - dodatečné práce
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2012 11.04.2012 10:00
Mš a MěDDM - rekonstrukce střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2012 11.04.2012 12:00
Výměna otvorových výplní v objektu MŠ a MěDDM v Lubech
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2012 09.01.2012 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5