Veřejná zakázka: REKONSTRUKCE LC LUBY, 1. ETAPA

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1392
Systémové číslo: P18V00000121
Evidenční číslo zadavatele: 10
Datum zahájení: 04.06.2018
Nabídku podat do: 21.06.2018 14:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: REKONSTRUKCE LC LUBY, 1. ETAPA
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší rekonstrukci lesní cesty v katastru obce Luby (Karlovarský kraj). Komunikace kříží hlavní cestu ve staničení cca 0+720. Tato komunikace bude sloužit jako odvozní cesta kat. 2L. Stávající šířka vozovky je 2,30 m, bez zpevnění, místy jsou vyjety hluboké koleje. Kategorie stávající cesty je 3L 3,0/15. Návrhová kategorie jednopruhové obousměrné LC po rekonstrukci je 2L 4,00/20, šířka koruny LC 4,00 m, jízdní pruh 3,00 m s oboustrannými štěrkovými krajnicemi 0,50 m. Odvodnění cesty je řešeno příčným a podélným spádem vozovky směrem do terénu. Stávající kolmé propustky z betonových trub jsou nahrazeny novými z korugovaných trub s čely vyzděnými a upravenými lomovým kamenem. Na cestě jsou zřízeny plochy skládkovišť a upraveny sjezdy do lesního porostu. Skladba povrchu je stejná jako u lesní cesty. Délka této lesní cesty (osy 2) je 1 152 m. Jedná se o LC 2a - osu 2.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 239 242 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Luby
 • IČO: 00254053
 • Poštovní adresa:
  nám. 5. května 164
  35137 Luby
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-033189

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Městský úřad Luby
Nám. 5.května 164
351 37 Luby

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy