Profil zadavatele: Město Kynšperk nad Ohří

  • Název: Město Kynšperk nad Ohří
  • IČO: 00259454
  • Adresa:
    Jana A. Komenského 221/13
    35751 Kynšperk nad Ohří
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_3.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021580

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování FVE na objektech města Kynšperk nad Ohří
podlimitní Hodnocení 22.04.2024 13.05.2024 10:00
Poskytování služeb v oblasti odpadovéhohospodářství - svoz odpadu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2024 25.03.2024 11:00
„Odstranění stávajících řadových garáží, v ul. Jana Nerudy, Kynšperk nad Ohří“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2023 31.10.2023 10:00
Rámcová dohoda na zhotovitele stavebních prací – Oprava městské branky
podlimitní Zadáno 12.10.2023 31.10.2023 10:00
Sdružené dodávky elektrické energie a plynu pro potřeby Města Kynšperk nad Ohří a organizace zřízené městem
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2023 27.09.2023 14:00
Znalecký posudek o výši obvyklého nájemného v daném místě
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2023 24.07.2023 15:00
Oprava střechy - Kotelna U Pivovaru, Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2023 03.05.2023 10:00
Oprava místních komunikací Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2023 17.03.2023 00:00
„Rekonstrukce a změna účelu užívání objektu č. p. 496/3 v ul. Mládeže, Kynšperk nad Ohří“"- PD
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 31.03.2023 10:00
Příkazní smlouva - Branka
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2023 06.03.2023 00:00
Sdružené dodávky elektrické energie a plynu pro potřeby Města Kynšperk nad Ohří a organizace zřízené městem
nadlimitní Zadáno 14.11.2022 21.11.2022 10:00
Oprava MK Mládeže, Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2022 15.06.2022 10:00
„Oprava povrchu MK U Pivovaru, Kynšperk nad Ohří“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2022 25.04.2022 10:00
„Oprava místních komunikací ul. A. Dvořáka, V. Nováka a B. Smetany, Kynšperk nad Ohří“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2022 18.03.2022 00:00
VO Pobřežní a Hornická ulice, Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2021 30.10.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››