Profil zadavatele: Obec Dolní Rychnov

  • Název: Obec Dolní Rychnov
  • IČO: 00573132
  • Adresa:
    Revoluční 303
    35604 Dolní Rychnov
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_44.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2023-003007

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tréninkové fotbalové hřiště s umělou trávou – Dolní Rychnov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2023 24.05.2023 12:00
Obnova odstavné a parkovací plochy u MŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2022 22.02.2022 00:00
Oprava místních komunikací Kollárova p.p.č 556/1 a 180
podlimitní Zadáno 14.06.2021 01.07.2021 00:00
Smlouva o dílo - "Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Dolní Rychnov"
podlimitní Zadáno 09.06.2021 22.06.2021 00:00
Stavební úpravy na hřbitově Dolní Rychnov p.p.č. 856
podlimitní Zadáno 25.04.2021 04.08.2021 00:00
Odstranění havarijního stavu středchy ul. Zahradní 234, Dolní Rychnov
podlimitní Zadáno 31.03.2021 16.04.2021 00:00
Smlouva o dílo - oprava střěchy MŠ
podlimitní Zadáno 15.06.2020 24.06.2020 00:00
Smlouva o dílo - Společná stezka Vishay-Revoluční, Dolní Rychnov-2.etapa
podlimitní Vyhodnoceno 10.06.2020 28.06.2020 00:00
Smlouva o dílo - obnova veřejného prostranství
podlimitní Zadáno 06.03.2020 20.04.2020 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016