Profil zadavatele: Obec Dolní Rychnov

  • Název: Obec Dolní Rychnov
  • IČO: 00573132
  • Adresa:
    Revoluční 303
    35604 Dolní Rychnov
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_44.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2023-003007

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva o dílo - Mostek Dokument PDF Smlouva o dílo - Mostek.pdf 5.76 MB
Smlouva o dílo - Mateřská škola - rekontsrukce ústředního topení Dokument PDF Smlouva o dílo - Mateřská škola-rekonstrukce ústředního topení.pdf 828.86 KB
Oplocení Mateřské školy Dokument PDF Smlouva o dílo - Oplocení budovy Mateřské školy.pdf 850.59 KB
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva o dílo Výstavba kolumbárií Dolní Rychnov p.č. 856 Dokument PDF Smlouva o dílo - Výstavba kolumbárií Dolní Rychnov p.č. 856.pdf 3.66 MB
Oprava místní komunikace p.p.č. 578/2-Dolní Rychnov oprava místní komunikace Dokument PDF Smlouva o dílo SOKOSTAV HT s.r.o..pdf 3.91 MB
Smlouva o dílo 18Sm100002 Oprava autobusové zastávky ul. Dobrovského, Dolní Rychnov Dokument PDF Smlouva o dílo18Sm100002.pdf 3.78 MB
Smlouva o dílo č. 2018/04 Revitalizace Dolnorychnovského potoka - SO 03 Dokument PDF Smlouva o dílo č.2018-04.pdf 5.47 MB
Smlouva o dílo - "Obnova MK č. 071 v obci Dolní Rychnov" oprava komunikace ul. Palackého Dolní Rychnov Dokument PDF Smlouva o dílo - Obnova MK č. 071 v obci Dolní Rychnov.pdf 4.72 MB
Smlouva o dílo na akci : Přívodní plynovod včetně plynofikace hřiště Dokument PDF Smlouva o dílo - Přívodní plynovod včetně plynofikace hřiště.pdf 39.17 KB
Smlouva o dílo - Stavební úpravy MK, ul.Jižní, Dolní Rychnov stavební úpravy místní komunikace ul. Jižní, Dolní Rychnov Dokument PDF Smlouva o dílo - Stavební úpravy MK, ul.Jižní, Dolní Rychnov.pdf 312.92 KB
Dodatek č.1 ke smlouvě Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - MK ul.Jižní Dokument PDF Dodatek č.1 ke smlouvě.pdf 29.11 KB
Výstavba kolumbárií Pozemková parcel č. 856 Dokument PDF Výstavba kolumbárií.pdf 270.58 KB
Smlouva o dílo v- posouzení lokalit Posouzení lokalit pro umístění Obecního úřadu Dolní Rychnov Dokument PDF Smlouva o dílo - Posouzení lokalit pro umístění Obecního úřadu Dolní Rychnov.pdf 96.49 KB
Smlouva o dílo - vypracování změn Územního plánu obce Smlouva o dílo - vypracování změn Územního plánu obce Dolní Rychnov Dokument PDF Smlouva o dílo - vypracování změn Územního plánu obce.pdf 207.12 KB
Smlouva o dílo Obnova komunikace Černý Vrch - MK 16C a 10C Dokument PDF Smlouva o dílo - Obnova komunikace Černý Vrch.pdf 481.40 KB
Smlouva o dílo Obnova propustku v rámci akce Revitalizace Dolnorychnovského potoka p.p.č. 88 Dokument PDF Smlouva o dílo - Obnova propustku v rámci akce Revitalizace Dolnorychnovského potoka p.p.č.88.pdf 711.83 KB
Smlouva o dílo Oprava vnitřních prostor pergoly na hřišti p.p.č. 852/1 Dokument PDF Smlouva o dílo - Oprava vnitřních prostor pergoly na hřišti p.p.č. 852-1.pdf 477.55 KB
Smlouva o dílo - Příčná ul. Oprava komunikace ul. Příčná Dokument PDF Smlouva o dílo- Příčná ul..pdf 182.80 KB
Smlouva o dílo - dodatek č.1 - SOKOSTAV HT Dodatek ke smlouvě o dílo "Obnova komunikace Černý Vrch" Dokument PDF Smlouva o dílo-dodatek č.1.pdf 447.58 KB
Smlouva o dílo - dodatek č. 1 - PVKP Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - "Obnova propustku" Dokument PDF Smlouva o dílo-dodatek č.1-PVKP.pdf 271.54 KB
Dodatek ke smlouvě - kom.Příčná Dodatek ke smlouvě č.1 - kom.Příčná Dokument PDF Dodatek ke smlouvě kom.Příčná.pdf 34.56 KB
Dodatek č.1 ke smlouvě - oprava komunikace Č.Vrch Dodatek č.1 - ke smlouvě - oprava komunikace Č.Vrch = zjištěná nesprávnost v bodě č.3 předmět smlouvy Dokument PDF Dodatek č. 1 ke smlouvě - oprava kominukace Č.Vrch.pdf 39.88 KB
Smlouva o dílo - Oprava vnitřních prostor pergoly na hřišti Smlouva o dílo - Oprava vnitřních prostor pergoly na hřišti
p.p.č. 852/1
Dokument PDF Smlouva o dílo - Oprava vnitřních prostor pergoly na hřišti.pdf 701.85 KB
Smlouva o dílo - Obnova veřejného prostranství - Park pod poštou Obnova veřejného prostranství - Park pod poštou Dokument PDF Smlouva o dílo - Park pod poštou.pdf 935.92 KB
Smlouva o dílo - Oprava bytové jednotky Písková 326, Dolní Rychnov Oprava bytové jednotky Písková 326, Dolní Rychnov Dokument PDF Smlouva o dílo - Oprava obecního bytu Písková 326, Dolní Rychnov.pdf 199.53 KB
Smlouva o dílo - Rekonstrukce střechy MŠ Dolní Rychnov Smlouva o dílo Dokument PDF Smlouva o dílo - Rekonstrukce střechy MŠ Dolní Rychnov.pdf 529.64 KB
Smlouva o dílo - Cyklotrasa Vishay - Revoluční - II.etapa Smlouva o dílo Dokument PDF Smlouva o dílo - Cyklotrasa Vishay - Revoluční - II.etapa.pdf 851.99 KB
Smlouva o dílo - Oprava a doplnění dětského hřiště Náměstí Smlouva o dílo Dokument PDF Smlouva o dílo - Oprava a doplnění dětského hřiště Náměstí.pdf 449.30 KB
Smlouva o dílo - Oprava místní komunikace ke hřišti p.p.č. 157-Dolní Rychnov Oprava místní komunikace ke hřišti p.p.č. 157-Dolní Rychnov Dokument PDF Smlouva o dílo-Oprava místní komunikace k hřišti p.p.č. 157-Dolní Rychnov.pdf 242.18 KB
Úprava stávají parkovací plochy u sportovního areálu Dolní Rychnov Úprava Dokument PDF Úprava stávající parkovací plochy u sportovního areálu Dolní Rychnov.pdf 303.42 KB
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce bytu ul. Písková 326, Dolní Rychnov Rekonstrukce bytu ul. Písková 326, Dolní Rychnov Dokument PDF Dodatek č.1 - ke Smlouvě o dílo.pdf 180.91 KB
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ
Faktura ukončení akce - Oprava autobusové zastávky Dokument PDF Ukončení akce - oprava autobusové zastávky.pdf 301.67 KB
Ukončení akce - Plynofikace hřiště - FA 1/2018 ukončení akce - plynofikace - fakturace Dokument PDF Faktura 1-2018 Plynofikace hřiště Dolní Rychnov.pdf 191.52 KB
Ukončení akce - plynofikace hřiště - FA 2/2018 ukončení akce - plynofikace - fakturace Dokument PDF Faktura 2-2018 Plynofikace hřiště Dolní Rychnov.pdf 872.64 KB
Ukončení akce - MK Palackého - U Hřiště oprava MK ul. Palackého Dokument PDF Oprava komunikace ul. Palackého - U Hřiště.pdf 649.44 KB
Ukončení akce - MK Palackého Oprava MK Palackého Dokument PDF Xerox Scan_13022019110429.pdf 328.97 KB
Ukončení akce - Revitalizace Dolnorychnovského potoka Revitalizace Dokument PDF Ukončení akce - revitalizace Dolnorychnovského potoka.pdf 559.90 KB
Ukončení akce komunikace Jižní ukončení akce komunikace Jižní Dokument PDF Ukončení akce komunikace Jižní.pdf 918.83 KB
Ukončení akce MK Jižní ukončení místní komunikace ul. Jižní Dokument PDF Ukončení akce MK Jižní.pdf 995.97 KB
Ukončení akce - výstavba kolumbárií Výstavba kolumbárií Dokument PDF Ukončení akce.pdf 80.15 KB
Ukončení akce "Obnova MK 16C a 10C" ukončení akce - oprava komunikace Černý Vrch Dokument PDF Ukončení akce Černý Vrch.pdf 88.43 KB
Oprava komunikace ul.Příčná Oprava komunikace ul. Příčná - skutečné náklady Dokument PDF Oprava komunikcae ul.Příčná - skutečné náklady.pdf 78.14 KB
Ukončení akce - oprava a doplnění dětského hřiště Náměstí oprava a doplnění dětského hřiště Náměstí Dokument PDF Ukončení akce - oprava a doplnění dětského hřiště Náměstí.pdf 81.27 KB
Ukončení akce - Dolní Rychnov, Šafaříkova 17, Mateřská škola, oprava střechy Mateřská škola Dolní Rychnov - oprava střechy - ukončení akce Dokument PDF Ukončení akce - oprava střechy Mateřská škola Dolní Rychnov.pdf 89.64 KB
Ukončení akce - Rekonstrukce obecního bytu, ul. Písková 326, Dolní Rychnov Rekonstrukce obecního bytu, ul. Písková 326, Dolní Rychnov Dokument PDF Ukončení akce - Rekonstrukce bytu, ul. Písková 326.pdf 91.57 KB
Ukončení akce - Úprava stávající parkovací plochy u sportovního areálu - Dolní Rychnov Úprava stávající parkovací plochy u sportovního areálu - Dolní Rychnov Dokument PDF Ukončení akce - Úprava stávající parkovací plochy u sportovního areálu - Dolní Rychnov.pdf 96.53 KB
Ukončení akce - Oprava místní komunikace ke hřišti p.p.č. 157 - Dolní Rychnov Oprava místní komunikace ke hřišti p.p.č. 157 - Dolní Rychnov Dokument PDF Ukončení akce - Oprava místní komunikace ke hřišti p.p.č. 157 - Dolní Rychnov.pdf 91.86 KB
Zápis z jednání komise / zadavatele
Vyhodnocení výběrového řízení - rekonstrukce střechy MŠ Dolní Rychnov Vyhodnocení výběrového řízení Dokument PDF Výběrové řízení - rekonstrukce střechy Mateřská škola, Dolní Rychnov.pdf 1.50 MB
Vyhodnocení výběrového řízení - byt Písková 326, Dolní Rychnov byt - Písková 326, Dolní Rychnov Dokument PDF Vyhodnocení výběrového řízení-byt Písková 326, Dolní Rychnov.pdf 888.74 KB
Ostatní
Ukončená akce MK 260 Fakturace ukončené akce - stavební úprava MK na p.p.č.260 Dolní Rychnov Dokument PDF Ukončená akce MK 260.pdf 646.44 KB
Ukončení akce posouzení lokalit novostavba OÚ Dokument PDF Ukončení akce - posouzení lokalit.pdf 86.03 KB
Akce-oprava vnitřních prostor pergoly oprava vnitřních prostor pergoly na p.p.č. 852/1 Dokument PDF Akce-Oprava vnitřních prostor pergoly.pdf 66.76 KB
Ukončení akce-obnova propustku v rámci akce Revitalizace Dolnorychnovského potoka Ukončení akce - obnova propustku v rámci akce Revitalizace Dolnorychnoského potoka Dokument PDF Ukončení akce-obnova propustku.pdf 91.37 KB
Ukončení akce - "Obnova veřejného prostranství - Park pod poštou" "Obnova veřejného prostranství - Park pod poštou" Dokument PDF Ukončení akce-Obnova veřejného prostranství.Park pod poštou.pdf 83.29 KB