Profil zadavatele: Dobrovolný svazek obcí Křivina

  • Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina
  • IČO: 75055384
  • Adresa:
    Mírové náměstí 90
    517 21 Týniště nad Orlicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_47.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 218440

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Podtlaková kanalizace Petrovice
podlimitní Zadáno 13.08.2020 07.09.2020 16:00
Splašková kanalizace v ul. Pardubická a Na Drahách, Albrechtice nad Orlicí
podlimitní Zadáno 12.06.2020 03.07.2020 09:00
Dobudování kanalizace v obci Albrechtice n. O.
podlimitní Hodnocení kvalifikace 26.01.2018 26.02.2018 10:00
Intenzifikace ČOV a dobudování kanalizace v obcích Týniště n. O., Albrechtice n. O. a Štěpánovsko
podlimitní Zadáno 02.07.2012 06.08.2012 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016