Profil zadavatele: Cisterciácké opatství Osek

  • Název: Cisterciácké opatství Osek
  • IČO: 49086910
  • Adresa:
    Rooseveltova 1
    41705 Osek
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_994.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hlahol zvonů podkrušnohorským údolím
nadlimitní Hodnocení 15.04.2024 27.05.2024 10:00
Revitalizace varhan klášterního kostela v Oseku
nadlimitní Zadáno 05.10.2020 14.12.2020 10:00
REVITALIZACE KLÁŠTERA OSEK – ELEKTROTECHNICKÁ KOMUNIKACE – OZVUČENÍ - OPAKOVÁNÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 28.11.2019 00:00
Kostel Panny Marie Bolestné, ambit s kaplemi, Mariánské Radčice, kulturní památka – restaurování nástropních a nástěnných maleb
podlimitní Zadáno 24.05.2019 14.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016