Profil zadavatele: Obec Vintířov

  • Název: Obec Vintířov
  • IČO: 00259641
  • Adresa:
    Vintířov 62
    35735 Vintířov
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_98.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-040644

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
žádný záznam k zobrazení