Profil zadavatele: Obec Vintířov

  • Název: Obec Vintířov
  • IČO: 00259641
  • Adresa:
    Vintířov 62
    35735 Vintířov
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_98.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-040644

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vintířov, úprava komunikace u hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2024 06.06.2024 15:00
Vintířov, chodník u základní školy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2023 13.09.2023 15:00
Vintířov – Stavební práce v bytové jednotce 182_14
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2023 13.09.2023 15:00
Vintířov – Stavební práce v bytové jednotce 183_E
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2023 13.09.2023 15:00
Parkoviště a komunikace u TS
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2023 13.09.2023 15:00
Veřejné osvětlení – sídliště Vintířov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2023 06.03.2023 12:00
Vintířov – úprava křižovatky u č. p. 100
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 20.04.2022 15:00
Vintířov, parkoviště na sídlišti čp.172-175 a Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v sídlišti
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2021 25.01.2021 15:00
Dětská hřiště v obci Vintířov
podlimitní Zadáno 28.07.2020 14.08.2020 08:00
Osvětlení komunikace a chodníku Vintířov- St. Chodovská
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2020 08.07.2020 12:00
Stavební úpravy zdravotního střediska ve Vintířově
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2019 06.06.2019 15:00
Vintířov - parkoviště na parcele 73/2 a 74
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 15.03.2019 15:00
Přestavba holobytů č.p. 179 ve Vintířově
podlimitní Zadáno 07.02.2017 27.02.2017 14:00
Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro Obec Vintířov
nadlimitní Zadáno 18.04.2016 02.06.2016 13:00
6. etapa výstavby RD ve Vintířově
podlimitní Zadáno 11.04.2016 04.05.2016 15:15
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››