Veřejná zakázka: Parkovací a odstavná stání za blokem č. 25 ve městě Rotava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2157
Systémové číslo: P22V00000011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.01.2022
Nabídku podat do: 17.02.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Parkovací a odstavná stání za blokem č. 25 ve městě Rotava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací, dodávek a služeb nutných k provedení akce s názvem: „Parkovací a odstavná stání za blokem č. 25 ve městě Rotava“ tak, jak je to stanoveno v této výzvě k podání nabídek, v projektové dokumentaci, která je nedílnou přílohou této výzvy k podání nabídek (Příloha č. 5 Projektová dokumentace) a v Soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 6 - Soupisy prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.)
Hlavní předmět díla dle CPV: 45000000-7 Stavební práce, 45223300-9 – Výstavba parkovišť.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 706 917 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Rotava
 • IČO: 00259551
 • Poštovní adresa:
  Sídliště 721
  35701 Rotava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021561

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.olivius.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky