Veřejná zakázka: Vybudování výtahů v bytových domech Tovární č.p. 728 a 87 a Tovární č.p. 727 a 86, Luby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2390
Systémové číslo: P23V00000093
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.07.2023
Nabídku podat do: 25.08.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybudování výtahů v bytových domech Tovární č.p. 728 a 87 a Tovární č.p. 727 a 86, Luby
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění dodávky vestavbou 4 nových osobních trakčních výtahů typu OT 375 ve starších panelových domech typu T06B KV a k tomu provedení potřebných stavebních úprav. K obou k výtahům budou provedeny kompletní provozní instalace.
Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace a její přílohy, zejména technická specifikace.
Součástí předmětu zakázky je kromě dalšího:
▪ potřebné stavební práce,
▪ zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením zařízení a jeho předání zadavateli,
▪ účast zástupců dodavatele (poddodavatelů) na uvedení zařízení do provozu dle požadavků zadavatele,
▪ účast (na vyzvání zadavatele) zástupců dodavatele (poddodavatelů) na kolaudačním řízení
▪ a provádění údržby a servisu 4 osobních výtahů po dobu 5ti let od jejich předání zadavateli.
Více je uvedeno v příloze č. 4 – Technická specifikace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 805 200 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Město Luby
 • IČO: 00254053
 • Poštovní adresa:
  nám. 5. května 164
  35137 Luby
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-033189

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://qcm.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky