Veřejná zakázka: Místní energetická koncepce města Jáchymov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 2501
Systémové číslo: P24V00000043
Datum zahájení: 14.03.2024
Nabídku podat do: 27.03.2024 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Místní energetická koncepce města Jáchymov
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Místní energetické koncepce města Jáchymov ,které bude zpracováno dle Metodického pokynu pro žadatele o dotaci na zpracování místní energetické koncepce z programu NPO - 3/2024.
Zpracování místní energetické koncepce bude obsahovat dvě hlavní části: část analytickou a část návrhovou. Analytická část bude spočívat ve zpracování přehledu všech zdrojů energie v k. ú Jáchymov (místní část Suchá, Nové Město, Mariánská a Vršek) a to síťových zdrojů energie a všech místních zdrojů energie. Přehled všech způsobů spotřebovávané energie v tomto území. Z toho bude sestavena bilance kapacitního potenciálu energie, která je k dispozici, a objemu energie, která je v dané lokalitě spotřebovávána. V návaznosti na to bude následovat část návrhová – zhotovitel navrhne možnosti řešení u všech typů dodávek energie vůči všem druhům a objemům spotřebovávané energie, které vyústí v optimální komplexní řešení energetiky obce a ve zpracování Energetického akčního plánu, který zhotovitel rovněž zpracuje.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Město Jáchymov
 • IČO: 00254622
 • Poštovní adresa:
  náměstí Republiky 1
  36251 Jáchymov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-026717

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
náměstí Republiky 1
36251 Jáchymov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy