Profil zadavatele: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

  • Název: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
  • IČO: 26348349
  • Adresa:
    Staré náměstí 69
    35601 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_1258.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky pohonných hmot
nadlimitní Vyhodnoceno 24.09.2021 15.12.2021 10:00
Výběr pojistitele na neživotní pojištění SUNP, a.s.
nadlimitní Zadáno 06.11.2020 31.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016