Veřejná zakázka: Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard – projekční a související práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2461
Systémové číslo: P24V00000003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-001684
Datum zahájení: 09.01.2024
Nabídku podat do: 16.02.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard – projekční a související práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je výběr dodavatele projektové dokumentace pro povolení stavby a provádění stavby a poskytovatele inženýrských činností a autorského dozoru pro komplexní návrh veřejné infrastruktury se zázemím v okolí jezera Medard. Součástí návrhu veřejné infrastruktury pro pěší a cyklisty budou kromě inženýrských sítí, parkovacích ploch s příjezdy také stavební objekty hygienických zázemí, návštěvnické centrum a správně-administrativní centrum s muzeem. Návrh páteřní stezky bude doplněný o naučné zastávky s edukativními prvky, vyhlídkami, moly, atrakcemi pro děti a dalším mobiliářem. Projektová dokumentace bude také řešit návrh terénních a vegetačních úprav. Pozemní komunikace budou řešeny včetně všech dalších objektů vyvolaných stavbou (propustky, mostky, opěrné stěny, odvodnění atd.). Podrobnosti viz zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
 • IČO: 26348349
 • Poštovní adresa:
  Staré náměstí 69
  35601 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://qcm.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy