Veřejná zakázka: „Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov – II. etapa“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2369
Systémové číslo: P23V00000072
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.06.2023
Nabídku podat do: 22.06.2023 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov – II. etapa“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zpevněných ploch v lokalitě ulice Karla Čapka podél základní školy ve městě Habartov. V rámci stavby bude provedeno vybudování nové vozovky, parkovacích stání a chodníků. Stavba bude využívána jako místní komunikace, parkovací stání a chodníky pro pěší.
Předmět veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem proveden v takovém technickém a uživatelském standardu a v takové kvalitě, jak je uvedena a definována v zadání, v Příloze ZD – Projektová dokumentace a dále také v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době plnění předmětu veřejné zakázky.

Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace – Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Závazný vzor smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Habartov
 • IČO: 00259314
 • Poštovní adresa:
  náměstí Přátelství 112
  35709 Habartov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://qcm.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky