Veřejná zakázka: „Habartov – stezka od muzea do Lítova, 1. etapa – II. vyhlášení“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2562
Systémové číslo: P24V00000104
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.06.2024
Nabídku podat do: 24.06.2024 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Habartov – stezka od muzea do Lítova, 1. etapa – II. vyhlášení“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové příjezdové komunikace a smíšené stezky.
V rámci stavby bude vybudována nová příjezdová komunikace na budoucí výrobní plochy, kterou bude v prvním úseku lemovat smíšená stezka pro chodce a cyklisty. Ta se v druhém úseku směrově oddělí a naváže na stezku řešenou v rámci souvisejícího projektu „Habartov, stezka pod cestou VP“. Na konci prvního úseku vznikne odbočka na první výrobní plochu a komunikace bude pokračovat ke druhé výrobní ploše, kde bude ukončena. Komunikace se stezkou bude osvětlena novým veřejným osvětlením. V rámci stavby bude vybudována technická infrastruktura pro plánovanou výstavbu objektů, vodovod a kanalizace.
Dále bude vybudována nová smíšená stezka, která bude napojena na nově vzniklou stezku podél cesty k výrobnímu areálu. Tato stezka bude vybudována na stávající zarostlé cestě vedoucí podél Obecního potoka. Stezka bude vyvedena na cestu vedoucí k zahrádkářské osadě východně od města Habartov. Dále bude vybudována propojka mezi ulicemi Vítězná a trasou W-D.2 trasa – okruh Lítov – koupaliště Bodem.
Dále bude vybudována nová trasa, která povede po upravené stávající cestě, která je napojena na ulici Okružní. Upravená komunikace bude v šířce 4,00 m. Komunikace má dvě napojení, jedno na stávající cestu vedoucí podél zahrádek a druhé je přímo k bráně vedoucí do zahrádkářské osady, zde bude obratiště pro osobní vozidla.
Zadavatel na předmětnou akci podal žádost o dotaci z výzvy Integrovaného regionálního operačního programu.

Předmět veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem proveden v takovém technickém a uživatelském standardu a v takové kvalitě, jak je uvedena a definována v zadání, v Příloze ZD – Projektová dokumentace a dále také v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době plnění předmětu veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Habartov
 • IČO: 00259314
 • Poštovní adresa:
  náměstí Přátelství 112
  35709 Habartov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://qcm.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy