Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přestavba holobytů č.p. 179 ve Vintířově
Obec Vintířov
podlimitní Zadáno 07.02.2017 27.02.2017 14:00
Krásné Údolí, Oprava hřbitovní zdi a Oprava chodníku KD-hřiště
Město Krásné Údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2017 08.03.2017 12:00
MŠ Luby - rekonstrukce elektroinstalace hospodářského pavilonu a oprava povrchů ve varně
Město Luby
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2017 05.02.2017 00:00
Nákup CAS pro SDH Krásná
Obec Krásná
nadlimitní Zadáno 02.02.2017 09.03.2017 15:00
„Kynšperk nad Ohří - vybudování dětského hřiště - AREÁL ZDRAVÍ“
Město Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2017 31.03.2017 11:00
Stavební úpravy MK v ul. Zahradní, vč. parkoviště u MŠ, Kynšperk nad Ohří
Město Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017 13.02.2017 10:00
Luby - regionální muzeum hudebních nástrojů a houslařských tradic, společné centrum česko-německých aktivit
Město Luby
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2017 23.01.2017 00:00
Přístavba hasičské zbrojnice v Krásné - garáž
Obec Krásná
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2017 03.02.2017 10:00
"Zateplení mateřské školy-obec Bukovany"
Obec Bukovany
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2017 15.02.2017 14:00
Vodovod Luby - lokalita Růžový vrch, projektová a inženýrská činnost
Město Luby
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2016 21.12.2016 00:00
Realizace protipovodňových opatření v obci Kaceřov
Obec Kaceřov
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2016 19.12.2016 00:00
SAMOOBSLUŽNÉ BEZKONTAKTNÍ AUTOMYČKY – CW plus s. r. o.
CW plus s. r. o.
podlimitní Hodnocení 12.12.2016 02.01.2017 10:00
Posílení rekreační funkce lesa - Krásná
Obec Krásná
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2016 07.12.2016 00:00
Naučná stezka okolo břehů - město Třemošná
Město Třemošná
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2016 05.12.2016 00:00
Zajištění vstupních podkladů a předprojektové přípravy v rámci investiční akce: „Rekonstrukce a změna účelu užívání SŽŠ v objektu č. p. 764 Kynšperk nad Ohří“
Město Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2016 18.11.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016