Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI DÝŠINA
Obec Dýšina
podlimitní Zadáno 03.06.2021 21.06.2021 10:00
Rekonstrukce bytových domů v ulici Pod Háječkem
SUAS Bytová s. r. o.
podlimitní Hodnocení 31.05.2021 02.07.2021 10:00
Dýšina - rekonstrukce MK KE Strži včetně dešťové i splaškové kanalizace a vodovodního řadu
Obec Dýšina
podlimitní Zadáno 27.05.2021 11.06.2021 10:00
2021-21 TI Kostelec
Obec Kostelec
podlimitní Hodnocení 26.05.2021 28.06.2021 00:00
Kynšperk nad Ohří – Dopravní automobil – opakovaná výzva
Město Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2021 11.06.2021 11:00
Nákup komunálního vozidla v kategorii SS
Obec Perštejn
podlimitní Zadáno 25.05.2021 10.06.2021 10:00
Inženýrské sítě, přípojky a sjezdy pro 5 RD, ul. Nová Plzeň - 3. etapa
Město Rotava
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2021 07.06.2021 10:00
Herní prvky Bukovany
Obec Bukovany
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 04.06.2021 00:00
Pokládka asfaltového betonu v obytné zóně
Obec Hazlov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 28.05.2021 00:00
Brod nad Tichou - ČOV a splašková kanalizace, část ČOV
Obec Brod nad Tichou
podlimitní Zadáno 19.05.2021 18.06.2021 10:00
Brod nad Tichou - ČOV a splašková kanalizace, část kanalizace
Obec Brod nad Tichou
podlimitní Zadáno 19.05.2021 18.06.2021 10:00
„Rekonstrukce šaten ZŠ Dýšina“
Obec Dýšina
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2021 14.06.2021 10:00
Dopravní automobil pro JSDH Orel
Obec Orel
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 31.05.2021 16:00
Dodávky elektrické energie pro odběrná místa města Kaznějov
Město Kaznějov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2021 19.05.2021 10:00
PD - "Rekonstrukce a rozšíření vodovodu pro místní část Suchá u Jáchymova"
Město Jáchymov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 13.05.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016