Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SoD - Dětské hřiště u Pily
Město Luby
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 01.07.2022 00:00
SOD - Kinová křesla
Město Luby
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 28.06.2022 00:00
SoD - Výměna oken obj. Sportovní 745, Hranice
Město Hranice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 01.07.2022 00:00
Vestavba osobních výtahů v panelových domech č. p. 85 a 726
Město Luby
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 12.07.2022 00:00
Oprava části místních komunikací ve městě Jáchymov
Město Jáchymov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2022 08.06.2022 10:00
"Halže - Oprava MK Kostelní - Poštovní - U parku"
Obec Halže
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2022 13.06.2022 12:00
Měšťanský dům č.p. 8, Jáchymov - staticko-konstrukční a stavební úpravy -II. fáze
Město Jáchymov
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 03.06.2022 10:00
Zateplení bytových domů v ulicích Heyrovského a Sokolovská
SUAS Bytová s. r. o.
podlimitní Hodnocení 17.05.2022 07.07.2022 10:00
Kostelec - dopravní a technická infrastruktura obytné zóny Severozápad - I. etapa
Obec Kostelec
podlimitní Zadáno 16.05.2022 07.07.2022 09:00
Oprava komunikace Útvina a Sedlo
Obec Útvina
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2022 19.05.2022 00:00
Smlouva o dílo - "Revitalizace zeleně v ul. Okružní - II.etapa"
Město Habartov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2022 18.05.2022 00:00
Stavební úpravy – OÚ Josefov č. p. 12
Obec Josefov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2022 19.05.2022 10:00
Malotraktor vč. příslušenství
Město Hranice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2022 25.05.2022 00:00
Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Husova 414 v Hranicích
Město Hranice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2022 29.06.2022 00:00
Stavební úpravy pavilonu III. třídy v MŠ
Město Luby
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2022 20.05.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016